Aandacht | Vertrouwen | Verbinding

Menu

Verpleegkundige consultatie

Als zelfstandig gevestigd gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg kan ik met jou als professional, meedenken bij kwetsbare zorgvragers  en patiënten in de palliatieve fase.  Tijdens een huisbezoek breng ik een zorgprobleem 4 dimensioneel in beeld. Ik ga het gesprek aan met je patiënt en zijn naasten en ik geef uitleg over de mogelijkheden van palliatieve zorg.  Ik inventariseer wat de wensen en behoeften zijn van je patiënt en zijn naasten.

Je kunt mij inschakelen bij onder andere de volgenden vragen of problemen:

  • in kaart brengen van moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indicatie palliatieve sedatie
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart
  • gevoel van voltooid leven
  • vragen op het gebied van zingeving

Hoe werkt het?

Een 1e huisbezoek zal een intake gesprek zijn van 1,5 uur en uitwerken ongeveer 1 uur.  In afstemming met jou en de patiënt en zijn naasten vinden vervolg gesprekken plaats van 1 uur. Mijn verslaglegging vindt in jouw HIS of cliënten dossier plaats.

Je hart kent alle antwoorden, dus richt daar al je aandacht op. Dat is de eerste stap die je kunt zetten.

Deepak Chopra

Hart voor Palliatieve Zorg

3768 GN Soest
06-28 65 49 26
laetitia@hartvoorpalliatievezorg.nl

Contact